ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Ετικέτα τεχνικών στοιχείων
Κωδικοί χρωμάτων RAL & PANTONE
Συμβουλές καθαρισμού
Οδηγός καθαρισμού υλικών & εξαρτημάτων

ΨΥΓΕΙΑ

Αλλαγή εσωτερικής πόρτας κατάψυξης FAB28
Αλλαγή λαμπτήρα ψυγείου FAB
Απαραίτητες διαστάσεις για ψυγεία FAB
Δυσάρεστες οσμές από το πίσω μέρος του ψυγείου
Εύκολες τεχνικές λύσεις ψυγείων
Οδηγός απόψυξης
Πώς αντιδρά η συσκευή με την αλλαγή του καιρού
Σύστημα ψύξης

ΦΟΥΡΝΟΙ

Thermoseal
Αλλαγή λαμπτήρα φούρνου
Εύκολες τεχνικές λύσεις μικροκυμάτων
Εύκολες τεχνικές λύσεις φούρνων
Μαγειρικές Λειτουργίες Φούρνων
Πώς να προγραμματίσετε το αναλογικό LED ρολόι
Πώς να προγραμματίσετε το ηλεκτρονικό ρολόι (5 πλήκτρα)
Πώς να προγραμματίσετε το ηλεκτρονικό ρολόι (6 πλήκτρα)
Υγρασία στο θάλαμο του φούρνου

ΕΣΤΙΕΣ

Αποστάσεις εγκατάστασης
Επαγωγική Εστία
Εστία αερίου - θερμοκόπια
Ηλεκτρική εστία - πρώτη χρήση
Χρήση ενωτικού Domino LGPDX

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Απορροφητήρες

Επιλογή απορροφητήρα


Εστίες

Αποστάσεις εγκατάστασης
Επαγωγική Εστία
Εστία αερίου - θερμοκόπια
Ηλεκτρική εστία - πρώτη χρήση
Χρήση ενωτικού Domino LGPDX


Φούρνοι

Αλλαγή λαμπτήρα φούρνου
Εύκολες τεχνικές λύσεις μικροκυμάτων
Εύκολες τεχνικές λύσεις φούρνων
Μαγειρικές Λειτουργίες Φούρνων
Πώς να προγραμματίσετε το αναλογικό LED ρολόι
Πώς να προγραμματίσετε το ηλεκτρονικό ρολόι (5 πλήκτρα)
Πώς να προγραμματίσετε το ηλεκτρονικό ρολόι (6 πλήκτρα)
Υγρασία στο θάλαμο του φούρνου


Γενικά

Ετικέτα τεχνικών στοιχείων
Κωδικοί χρωμάτων RAL & PANTONE
Συμβουλές καθαρισμού


Πλυντήρια Πιάτων

Διάγνωση κωδικών σφαλμάτων πλυντηρίων πιάτων
Εύκολες τεχνικές λύσεις πλυντηρίων πιάτων


Πλυντήρια Ρούχων

Διάγνωση κωδικών σφαλμάτων πλυντηρίων ρούχων
Εύκολες τεχνικές λύσεις πλυντηρίων ρούχων


Ψυγεία

Αλλαγή εσωτερικής πόρτας κατάψυξης FAB28
Αλλαγή λαμπτήρα ψυγείου FAB
Απαραίτητες διαστάσεις για ψυγεία FAB
Δυσάρεστες οσμές από το πίσω μέρος του ψυγείου
Εύκολες τεχνικές λύσεις ψυγείων
Οδηγός απόψυξης
Πώς αντιδρά η συσκευή με την αλλαγή του καιρού
Σύστημα ψύξης

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

Διάγνωση κωδικών σφαλμάτων πλυντηρίων πιάτων
Εύκολες τεχνικές λύσεις πλυντηρίων πιάτων

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

Διάγνωση κωδικών σφαλμάτων πλυντηρίων ρούχων
Εύκολες τεχνικές λύσεις πλυντηρίων ρούχων

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

Επιλογή απορροφητήρα